Studentenhuis

Studentenhuis zoeken

Bij je zoektocht naar een kamer zal je stuiten op een hoop verschillende vormen van huisvesting. Welke vormen van studenten huisvesting zijn er eigenlijk allemaal? En wat past bij jou? Aan de hand van onderstaand overzicht van woonvormen kan je bepalen wat het beste op jouw wensen aansluit. Ook zal je een paar handige tips aantreffen bij je oriëntatie op huisvesting.

Jongeren- en studentenhuisvesting 

Afhankelijk van de studentenstad waar je gaat studeren, woningaanbod en je budget, zal je oriëntatie zich richten op de binnenstad en/of stadsomgeving.

Studentenwoning of onzelfstandige woning

Kenmerk van een studentenwoning in onzelfstandige vorm is dat je een gedeelde voordeur hebt en doorgaans ook badkamer, keuken en soms ook de woonkamer met andere studenten deelt. Voorbeelden van dergelijke woningen zijn studentenwoningen of hospitakamer, voor laatstgenoemde dien je te hospiteren. Bepaalde studentenverenigingen hebben soms ook eigen studentenhuizen waar je kans kan maken op een kamer.

Zelfstandige of eigen woning

In dit geval heb je wel je eigen voordeur en alle ruimten zoals keuken, badkamer en woonkamer voor jezelf. Zelfstandige woningen worden doorgaans door particulieren of woningcorporaties verhuurd. Een particuliere verhuurder neemt daarbij vaak een makelaarskantoor of bemiddelingsbureau in de arm.

Jongerenwoning

Wat is een jongerenwoning precies? Bepaalde woningcorporaties, in samenwerking met woningaanbieders als Woningnet.nl, bieden speciale jongerenwoningen aan voor studenten tussen de 18 en 23 jaar en 23 tot en met 27 jaar. Deze doelgroep kan aanspraak maken op huurwoningen van ongeveer 30.50 m2 met een contractduur van 5 jaar. Je hebt bij deze woningen vaak wel te maken met een relatief lange wachttijd, tenzij de corporatie een lotingsysteem hanteert.  

Anti-kraak woning en andere tijdelijke studentenwoningen

Bepaalde organisaties beheren leegstaande panden, zoals de SSH student housing. Om het kraken of vernielen van een pand te voorkomen, kunnen eigenaren of beheerders van dergelijke panden ervoor kiezen er jongeren en studenten in te laten wonen. Doorgaans zijn deze huurcontracten van korte duur tegen een relatief lage huur: de panden zijn dan ook vaak in afwachting van renovatie, sloop, huur of verkoop. Er bestaan ook andere typen tijdelijke studentenwoningen: bijvoorbeeld in oude kantoorpanden of woningen die rijp zijn voor de sloop.

Onderhuur

Het komt regelmatig voor dat studenten voor een bepaalde periode in het buitenland gaan reizen, studeren of stage lopen. Deze studenten kunnen ervoor kiezen de kamer onder te verhuren of te kiezen voor huisbewaring. Op die manier raak je als student je kamer niet definitief kwijt en druk je de huurkosten tijdens je afwezigheid. Het is bij onderhuur belangrijk op de volgende zaken te letten:

  • De onderhuur dient legaal plaats te vinden: alleen als de verhuurder in het huurcontract aangeeft dat onderhuur is toegestaan, is de onderverhuur legaal
  • Zowel de onderverhuurder en tijdelijke huurder zitten vast aan de begin- en einddatum van de huurperiode
  • Maak je afspraken van onderverhuur zwart op wit: met een huurovereenkomst heb je bewijs dat je officieel onderhuurder bent en sta je in je recht om de kamer voor de overeengekomen periode te huren
  • Zorg dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de huurbetaling, andere vaste kosten en het gebruik van de spullen op de kamer.

Studentenhuisvesting voor gehandicapte studenten

Het centrum Handicap + studie expertisecentrum geeft jongeren en studenten met een handicap adviezen over huisvesting en stimuleert participatie van deze jongeren in het hoger onderwijs. Iedere universiteit of hogeschool heeft een contactpersoon voor studenten met een functiebeperking. Ook contact met deze persoon kan je helpen om geschikte huisvesting in je studentenstad te vinden.