DUO en Studiefinanciering

DUO en Studiefinanciering

Als student komen de termen DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en studiefinanciering je ongetwijfeld bekend voor. Voor veel vragen met betrekking tot je studie word je doorverwezen naar DUO. De studiefinanciering is voor veel studenten onmisbaar en elke maand weer een fijn momentje!

Onderstaand vind je antwoord op verschillende vragen met betrekking tot DUO en studiefinanciering. Heb jij recht op studiefinanciering, waar bestaat het uit en hoelang kun je het ontvangen? En hoe zit het met terugbetalen?

Wat is DUO?

De Dienst Uitvoering Onderwijs is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO heeft een uitgebreid takenpakket voor verschillende doelgroepen. Voor een student is het vooral van belang om te weten dat je via DUO informatie over onderwijs en jouw opleidingstraject kunt vinden. Daarnaast kun je studiefinanciering regelen en jouw (eventuele) studieschuld inzien.

 De term IB Groep (Informatie Beheer Groep) kun je af en toe voorbij zien komen. Tot 2010 regelde deze organisatie de studiefinanciering, maar sindsdien kun je voor info over en het regelen van je studiefinanciering alleen bij DUO terecht. 

Wat is studiefinanciering?

Studiefinanciering is het bedrag dat bij het grootste gedeelte van de studenten rond de 24e van de maand op de bankrekening staat. Het wordt vaak ‘stufi’ genoemd en het maakt het bekostigen van je studie wat gemakkelijker.

Je studentenbudget bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de inkomsten uit je bijbaan, eventuele huurtoeslag en studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat op zijn beurt ook weer uit verschillende onderdelen. 

Waaruit bestaat studiefinanciering?

Voor studenten van een hbo- of universitaire opleiding bestaat het uit een lening, studentenreisproduct en het collegegeldkrediet. Daarnaast is er een aanvullende beurs welke afhankelijk is van het inkomen van je ouders. Lees meer over het studenten ov.

Volgens het nieuwe stelsel ontvangen studenten in het hbo en op de universiteit geen basisbeurs meer. Dit stelsel geldt als je op of na 1 september 2015 met een studie bent begonnen. Het bedrag om te lenen is in het nieuwe stelsel toegenomen. Studenten met een mbo-opleiding blijven daarentegen wel een basisbeurs ontvangen.

Hoe kun je studiefinanciering aanvragen?

Er is een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om studiefinanciering te kunnen ontvangen.
  1. Je volgt een voltijd of duale opleiding aan de hbo of universiteit van minimaal een jaar en bent niet ouder dan 30 jaar. Voor mbo geldt dat je tussen de 18 en 30 jaar bent en een voltijdopleiding volgt die minimaal een jaar duurt.
  2. Je hebt je maximale recht op stufi nog niet verbruikt. In de volgende alinea lees je wat dit inhoudt.
  3. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of voldoet aan de voorwaarden voor ´niet-Nederlanders. Om te weten of je als buitenlandse student recht hebt op studiefinanciering kun je het nationaliteitenschema invullen.
Voor het aanvragen heb je DigiD inloggegevens nodig. Je kunt per maand je lening verhogen of verlagen op de site van DUO.

Hoelang krijg je studiefinanciering?

De maximale periode voor het ontvangen van studiefinanciering is zeven jaar. Voor opleidingen die langer duren dan vier jaar kun je langer studiefinanciering aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om het op ‘hold’ te zetten als je wegens omstandigheden een jaar niet studeert en daarna weer verder gaat. Je moet je studiefinanciering binnen tien jaar gebruiken.

Heb je recht op een aanvullende beurs? Deze kun je alleen in de eerste vier jaar ontvangen. Je studentenreisproduct is geldig in de eerste vijf jaar.

Wat is de hoogte van de studiefinanciering?

  • Hbo en wo: Het totale bedrag dat je kunt lenen in 2017 is €1033,01 (vanaf september 2017 €1034,85). Dit is inclusief de aanvullende beurs en het collegegeldkrediet. Zoek dus goed uit of je hier recht op hebt!
  • Mbo: De basisbeurs voor mbo blijft bestaan. Deze wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma behaalt. Dit is ongeveer €270,- voor uitwonende studenten en €80,- voor studenten die thuiswonend zijn. Je kunt ook in aanmerking komen voor een aanvullende beurs en bijlenen.
Wil je precies weten wat je kunt ontvangen? Reken dit uit met de rekenhulp van DUO.

Studiefinanciering terugbetalen

De stufi is een lening die je na het afronden van je studie moet terugbetalen. De aanvullende beurs en het studentenreisproduct kunnen een gift worden als je binnen tien jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet? Dan moet je de gehele studiefinanciering terugbetalen.

Als je nog onder het oude stelsel valt heb je 15 jaar om het bedrag terug te betalen. Val je onder het nieuwe stelsel? In dit geval heb je een periode van 35 jaar om de terugbetaling te doen.

Studiefinanciering in het buitenland

In het buitenland kun je ook studiefinanciering ontvangen. Neem ruim op tijd contact op met DUO voor de opties. Aangezien je in het buitenland geen gebruikmaakt van je studentenreisproduct kun je deze omzetten in een ov-vergoeding van ongeveer €90,- per maand.

Kijk voor meer informatie over studeren in het buitenland.

Tips

  • Vraag je studiefinanciering op tijd aan. Aangeraden wordt om dit ongeveer drie maanden van te voren te doen.